Extra årsmöte och skötseldag

10.08.2023

Kallelse och dagordning till extra årsmöte den 3 september 2023 samt information om skötseldagen samma dag ligger nu under fliken "Dokument".