Vattnet kopplas på

18.03.2023

Nu börjar snart kolonisäsongen! Kommunen har meddelat att den kommer sätta igång vattnet för säsongen. Preliminär start är den 27 mars. Kommunen kommer meddela när det är utfört. Inför detta behöver vi stänga kranar/utkastare inne på den egna kolonin för att undvika översvämningar. När vattnet har satts igång bör man kontrollera att det inte har blivit några läckor.